Общо показвания

Listen to the music of Orthodoxy

събота, 12 декември 2009 г.

Слово в Неделя Вая

.

Автор: Св. Амвросий Медиолански
превод: Венцислав Каравълчев
публикувано: http://www.dveri.bg/content/view/8659/89/

Днес вие с още по-голямо усърдие сте се събрали в храма и с радост държите в ръцете си цъфтящи клонки. Доколкото не всички от вас разбират смисъла на този обичай, аз ще прочета нужното за вашата душевна полза, повтаряйки прочетеното днес от Евангелието. В него е казано, че нашият Спасител влязъл в Йерусалим пет дни преди страданията Си. На Елеонската планина Той възседнал ослица, а народът като чул за Неговото идване излязъл насреща Му с палмови клонки, като застилали пътя Му с дрехите си, с радост славословели Бога. След това, до четвъртък, когато Господ след вечерята бил предаден, Той всеки ден учил народа в храма, а вечерите прекарвал на Елеонската планина.

Тук, преди всичко, трябва да отбележим деня, в който Иисус Христос влязъл в Йерусалим. Това бил десетият ден на месеца, в който се избирало пасхалното агне, което израилтяните заколвали в четиринадесетия ден от същия месец. Следователно, Христос, истинският Агнец, Който трябвало да приеме Разпятие в петък, влязъл в Йерусалим в този същия ден, в който се избирал пасхалният агнец.

По-късно Светата ни Църква, нашата нежна майка, ни повелява да следваме и ние примера на посрещналите тогава Христос, да застиламе пътя Му с дрехите си и да режем палмови клонки, като обаче заменим буквалното изпълнение на това предписание с духовно. Днес ослицата е заменена от всяка праведна душа: Господ, Който тогава влязъл в Йерусалим, сега влиза в нея и я обитава, събуждайки в нея отвращение към света и любов към Небесното Отечество. Дрехи по пътя на Господа вие постилате тогава, когато приготвяте Неговия път към вас, усмирявате телата си с въздържание; а палмовите клонки ще приеме, ако възлюбите светите добродетели, докато приготвяте пътя Му към себе си. Защото, какво друго са били Авраам, Йосиф, Давид и т.н., ако не плодоносни дървета на Църквата Божия? Затова, ако вие искате да постигнете вечното спасение, то се научете от Авраама на послушание, от Йосиф на целомъдрие, а от Давид на смирение. И доколкото палмата е знак на победата, то тогава и ние правилно държим в ръцете си палмовите клонки, когато пеейки победни песни, се опитваме да победим дявола с добродетелен живот. Напразно ще държи в ръката си палмови клонки този, който лесно е побеждаван от дявола.

И накрая, знайте, колкото неправилно постъпваме ние, когато не ви възвестяваме тайните на Нашия Спасителя, толкова лошо постъпвате и вие, когато не уважите тези тайни по подобаващ начин. Затова, колкото повече се приближава празникът Пасха, толкова повече и вие се старайте да се приготвите, очиствайки себе си от ненавистта, завистта, злословието, хулите и раздорите, за да празнувате достойно деня Господен. И така, простете на съгрешилите против вас, за да прости и Господ вашите грехове! Този, който оскверни Пасхата, който храни ненавист, дори и само към един човек, такъв чрез Причащението няма да оживее с Петър, но ще умре с Юда. Да ви избави от подобно съжителство с Юда сътворилият ви и изкупилият ви Господ наш Иисус Христос, с Отца и Светия Дух живеещ във вечните векове. Амин.
Превод: Венцислав Каравълчев

Няма коментари: